Klik på ikonerne under 'Forbrugsarter' for at sortere din adresseliste ud fra forbrugsart (affald og/eller varme).
Som standard er alle former for forbrug slået til, så klik på ikonet for den forbrugsart du vil have fjernet i oversigten.